Kompetensanalys

Företags/Organisations-bundna Sociala nätverk
Driva egen kompetensanalys med egen projekt- ledare. Behovet av konsultation kan röra sig om vi såväl genomförande av analysen som att administrera
analysresultatet. Våra kostnader ersätts med EU-medel då de vägs mot kostnaderna som företaget har för de anställdas nedlagda tid. Priser
Konsultation 480 kr/tim + moms
Resor 2,50 kr/km + moms.
För mer information, kontakta oss

Referensföretag som gjort hela eller delar av kompetensanalys under konsultation med Peter Lindström.
FMLOG F17/ServiceEnheten, Kallinge
Introduktion - 4 horisontella mål och omvärldsanalys samt mångfald (med mångfaldskonsulenter från Equal Blekinge) med 60-talet anställda.

Företag med egna kompetensanalyser
Ronneby Taxi, Ronneby (eget nätverk med 10 småföretagare)
Jannes Pelles Skogsavverkning AB, Asarum
Allbox i Bräkne-Hoby AB, Bräkne-Hoby
Belganets Svarveri, Belganet
Halahults Islandshästar
Hallabro Bilservice, Hallabro
Hallabro Rostfria, Hallabro
Kents Oljeservice AB, Ronneby
Öljehults Skogsservice AB, Öljehult

Företag i med kompetensanalyser i nätverk
Nätverk 1

Dockemåla Entreprenadservice, Linneryd
Euro Natur, Tingsryd
Hallabro Buss, Hallabro
Johns Växtservice, Backaryd
Medicinsk Qigong och friskvård, Hallabro
Rebecco AB, Hallabro
Tulpanhusets Bageri, Belganet
Svenska Kemi, Ronneby

Nätverk 2
Antikvariat Bokrike, Belganet
Blekinge Fiskodling, Belganet
E G Design, Ronneby
Fällgrens Grönsaker, Belganet
Hallabromacken, Hallabro
Textilverksta'n Litet Strå, Bräkne-Hoby
Åstrands Svets Smide, Hallabro

Vad är ett nätverksprojekt
enligt ESF - Mål 3?

Växtkraft Mål 3...
...vill bidra till att få fart på förändrings- och förny-elsearbetet i svenskt arbetsliv för att främja tillväxt och sysselsättning. Fokus ligger på individen och dennes delaktighet i processen.

...gör det möjligt för företag, offentlig sektor och organisationer att satsa på kompetensutveckling. Programmet syftar till att ge människor chans att utveckla sin kompetens för att kunna motsvara de krav som uppstår i arbetslivet. Det handlar också
om att göra det möjligt för människor utan arbete att stärka sin kompetens så att de har en chans att få jobb eller kan starta eget företag.

...ska kort sagt stimulera förändringsarbete, kompe-tensutveckling och kompetensförsörjning i arbetsli-vet. Programmet omfattar hela arbetsmarknaden, dvs. företag, ensamföretagare, offentlig sektor samt organisationer. Stödet riktar sig särskilt till små och medelstora företag och arbetsplatser.

...ska ge växtkraft till såväl arbetslösa och anställ-da som ensamföretagare. Utgångspunkten är den enskilda människan och hennes delaktighet. Oavsett om det rör sig om anställda, arbetslösa eller ensam-företagare är det mycket viktigt att den enskilde en-gagerar sig i sin egen kompetensutveckling.

Svenska ESF Rådet, Sociala fonderna

LÄKARE UTAN GRÄNSER RÄDDAR LIV !


BARNENS RÄTT I SAMHÄLLET !


Billigt bläck och toners till skrivare